Lidmaatschap

Lidmaatschap

Je inschrijving wordt doorgestuurd naar de KNLTB, die ervoor zorgt dat er een tennispas komt.
Na ongeveer een week ontvang je een KNLTB ledenpas. Met deze pas kun je o.a. de baan afhangen waarop je wilt spelen. 
Ook kan je nu meedoen aan toernooien en eventueel competities.
In het 1e lidmaatschapsjaar wordt een introductietarief berekend, mits men de laatste 3 jaar geen lid is geweest. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding is men geen inschrijf- of entreegeld verschuldigd. Leden kunnen het hele jaar spelen op onze smashcourtbanen (behalve bij sneeuw en opdooi). 

 

Contributie:
Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld. Het eerste jaar betaalt men een introductietarief, mits men de laatste drie jaar geen lid is geweest. De tarieven voor het lidmaatschapsjaar 2019 zijn:

Contributie 2019:

Leeftijd                                    Contributie per jaar            Introductietarief 1e lidmaatschapsjaar

t/m 9 jaar                                 € 41,00                             € 31,00

10 t/m 17 jaar                           € 66,00                             € 42,00

18 t/m 24 jaar                           € 97,00                             € 60,00

vanaf 25 jaar                             € 125,00                           € 89,00     

winterlid                                    € 63,00                              nvt            van 1 oktober t/m 31 maart

competitielid                              € 45,00                              nvt             voor- en najaarscompetitie; lidmaatschap andere vereniging vereist en geen 
                                                                                                           gebruik van de banen naast competitie

competitielid                               € 30,00                             nvt             voor- óf najaar; lidmaatschap andere vereniging vereist en geen gebruik van 
                                                                                                           de banen naast competitie.

                   
De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. Het is mogelijk in termijnen te betalen. Dit is niet mogelijk voor de competitieleden.
De les en/of trainingsgelden zijn niet in bovenstaande bedragen inbegrepen en dienen door het lid zelf aan Tennisacademie Friesland te worden voldaan. U kunt zich opgeven voor les via de website www.tennisacademiefriesland.nl.


KNLTB Ledenpas:
De ledenpas wordt in creditcardformaat door de KNLTB aangemaakt. Dit is een meerjarenpas. 

Met deze pas kunt u banen afhangen, de deur van het verenigingsgebouw en de kantine openen, consumpties afrekenen nadat deze is opgewaardeerd.
De persoonsgebonden ledenpas is verplicht voor deelname aan verenigingsactiviteiten, landelijke- of districtscompetities, toernooien en alle overige gebruik van de clubbanen. 

Tennislessen:
Alle leden worden in de gelegenheid gesteld tennislessen te volgen onder leiding van de clubtrainers. Je moet dus lid zijn van onze vereniging voor het nemen van lessen.

Voor het zomerseizoen (april t/m september) kan men intekenen voor individuele of groepstrainingen, die worden gegeven op de buitenbanen. Aanmelding, organisatie en betaling verloopt via de organisatie Tennisacademie Friesland. 
Bekijk de website (
www.tennisacademiefriesland.nl) of vraag een trainer voor meer informatie.  
Als iemand tijdens het seizoen wil beginnen met tennisles, dan kan dat uitsluitend in overleg met de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om in de periode oktober t/m december, als de weersomstandigheden het toelaten, buiten training te krijgen op de avonden.
Bij de jeugd wordt gewerkt met een jaarprogramma: lidmaatschap, activiteiten en het hele jaar les.

De trainers:
- Arnoud Bulthuis, 06-25052410,
arnoud@tennisacademiefriesland.nl
- Raoul Lockhorst (Junioren), 06-31001380,
raoul@tennisacademiefriesland.nl.

Clubactiviteiten:
Leden kunnen vrij gebruik maken van de tennisbanen, rekening houdend met de baanreglementen. Sinds juli 2019 zijn er ook 2 Padelbanen beschikbaar. Rackets hiervoor kunnen gehuurd worden voor € 5,00.
Men kan tevens deelnemen aan de racket-ochtenden, -middagen en -avonden, waarbij men door een aanwezige vrijwilliger wordt ingedeeld voor dubbelpartijen. U kunt alleen komen. De toss ochtenden vallen het gehele jaar op maandagochtend en vrijdagochtend. Voor meer informatie, zie de agenda op de website. De toss ochtenden zijn een goede gelegenheid om andere spelers te leren kennen en het geleerde in praktijk te brengen.

Alle leden kunnen aan de, voor de onderscheiden leeftijdsgroepen, georganiseerde clubactiviteiten deelnemen. Het betreft bijvoorbeeld gezelligheidstoernooien en clubkampioenschappen. Voor deze activiteiten moet je je apart opgeven, dit kan meestal op verschillende manieren. Informatie hierover wordt gegeven via de website, clubapp, facebook en email.


Competitie:
De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de landelijke- of districtscompetitie. Men schrijft zich hiervoor in en de teams worden door de Recreatie en Technische Commissie (selectie: senioren resp. jeugd) op basis van speelsterkte of individuele/collectieve wensen ingedeeld in de voor de verschillende leeftijdscategorieën bestaande klassen. De competitiespelers zijn verplicht competitiekosten bij te dragen. Opgeven voor de voorjaarscompetitie moet al gebeuren in november van het voorgaande jaar. Voor de najaarscompetitie moet je je in mei van datzelfde jaar opgeven. Als reserve opgeven kan altijd bij de rtc@devliegendebal.nl

Baanreglement en huisregels:
Met betrekking tot het gebruik van de banen is een afschrijfsysteem opgesteld. Alle leden zijn verplicht om conform het baanreglement banen te reserveren door middel van het digitale afhangbord.

Daarnaast hanteert de vereniging een aantal huisregels.
De reglementen, huisregels en o.a. de instructies van het gebruiken van je ledenpas staan elders op de website. 

Onze website:
Ieder lid kan inloggen op de website van de vereniging (
www.devliegendebal.nl) met zijn emailadres en wachtwoord. Hiermee hebt u onder andere inzage in de actuele ledenlijst van de club, barrooster, nieuws en agenda.  

Via de smartphone kan een app worden gedownload: Tennis ClubApp met de groene poppetjes. Ook hier geldt inloggen met je emailadres dat bij de ledenadministratie bekend is. De informatie die je hierop terugvindt wordt dagelijks gesynchroniseerd met de website.

Informatiebijeenkomst nieuwe seniorleden:
Voor nieuwe leden wordt er 1 á 2 maal per jaar een informatieavond georganiseerd door een lid van de vereniging. De nieuwe leden worden per persoonlijke mail uitgenodigd. De informatie wordt op maat gegeven, dus als u nog nooit heeft getennist, dan kunnen ook de regels en gebruiken op de tennisbaan worden uitgelegd. Het is gebruikelijk om na de informatie even te tennissen.
Mocht u als nieuw lid vragen hebben over de club, dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de vereniging (
secretaris@devliegendebal.nl).
Gaat de vraag over betalingen dan kunt u terecht bij de penningmeester@devliegendebal.nl.

Lidmaatschap beëindigen.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij u vóór 1 december hebt aangegeven dat u wilt opzeggen. Dit kan via de website. U logt in en klikt op uw foto; vervolgens klikt u op persoonlijke gegevens en dan wijziging gegevens. Helemaal onderaan kunt u het lidmaatschap beëindigen. U kunt hier ook een reden van opzegging invullen.
Ook kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@devliegendebal.nl.

Let op: de uitschrijving is pas definitief als u een bevestiging hebt ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.
 

Een opzegging na 1 januari is opzeggen per het einde van het jaar. In dat geval is de volledige contributie verschuldigd.

Lidmaatschap Overzicht