Bericht aan leden

Tijdens de ledenvergaderingen van de afgelopen jaren is er gevraagd waarom het geld dat wij bij de banken hebben uitstaan niet benut wordt voor bijv. investeringen in duurzaamheid. Dit ook omdat het uitstaat tegen een zeer laag rendement.

Tijdens de ledenvergaderingen van de afgelopen jaren is er gevraagd waarom het geld dat wij bij de banken hebben uitstaan niet benut wordt voor bijv. investeringen in duurzaamheid. Dit ook omdat het uitstaat tegen een zeer laag rendement.

Daarom heeft het bestuur nagedacht over een aantal te nemen maatregelen.

Zo zijn er sinds eind vorig jaar zonnepanelen op het dak van het tenniscomplex geplaatst en dat heeft  de afgelopen zomer al geresulteerd in een prachtige opbrengst. Er zijn heel veel zonuren geweest die dit mogelijk hebben gemaakt.

Een andere maatregel om de energiekosten structureel omlaag te brengen is om de huidige baanverlichting te vervangen door moderne en duurzame LED verlichting.

De 5 voordelen van LED tennisbaanverlichting 

Lage energiekosten - Besparing tot wel 50% door het toepassen van LED verlichting.

Geen warming-up nodig – Direct inzetbaar 

Minder lichtverspilling - Fors minder lichthinder voor de omgeving

Flexibel - Verlicht de velden naar behoefte (heel veld, half veld) en is gemakkelijk te dimmen

Weinig onderhoud - Ledverlichting heeft weinig onderhoud nodig en gaat lang mee (25 jaar versus 4 jaar t.o.v. conventionele verlichting)

Aantrekkelijke subsidieregeling voor sportverenigingen die nu overstappen op LED.


Wij hebben bij een aantal bedrijven offertes aangevraagd voor het plaatsen van LED verlichting en na uitgebreid intern en extern overleg gaat onze voorkeur uit naar Aerolux . Dit bedrijf verzorgt ook nu tot volle tevredenheid de verlichting op de tennisbanen en is bekend met alle technische details, waardoor het risico op onvoorziene kosten wordt geminimaliseerd.

Voor geïnteresseerden is er desgewenst informatie (offertes en van belang zijnde kernpunten) aanwezig op grond waarvan wij tot onze beslissing zijn gekomen.

Aerolux kan de verlichting plaatsen voor € 57.000,00.
Een groot voordeel zijn ook de onderhoudskosten. Een onderhoudscontract bij dit bedrijf kost met LED verlichting € 270,00 per jaar.
De lampen die nu bij defect vervangen moeten worden kosten al € 400,00/stuk. Per jaar zijn er meerdere lampen stuk. De terugverdientijd wordt door de diverse leveranciers geschat op +/- 10 jaar.

Wij beseffen dat het op zich wenselijk zou zijn, dat een dergelijke investering de goedkeuring van de alv heeft. Echter door het vervallen van de btw aftrek voor stichtingen volgend jaar is besluitvaardigheid noodzakelijk en hebben we besloten om nu al tot aanschaf over te gaan.

Het plaatsen van de LED verlichting zal waarschijnlijk eind van dit jaar kunnen beginnen.

Wij hebben inmiddels de aanvraag voor de EDS- subsidie ingediend bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).  
De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) subsidieert energiebesparende voorzieningen voor sportverenigingen en stichtingen die een (gedeeltelijk) eigen accommodatie bezitten en de energierekening zelf voldoen. Maar liefst 30% van de investering in duurzame maatregelen wordt gesubsidieerd (voor stichtingen geldt een percentage van 15 i.v.m. btw regeling).

Wij zijn er als bestuur van overtuigd, dat wij met deze twee maatregelen onze club duurzamer hebben gemaakt en de contributie voor de toekomst hierdoor op een acceptabel niveau kunnen houden.

 

Sneek, 20 september 2018.

Namens het bestuur van SLTC De Vliegende Bal,

 

De voorzitter, De secretaris,Hans van den Broek. Greetje de Jong.
Nieuws Overzicht