Beleid visie missie

De werkgroep nieuw beleid visie/missie van De Vliegende Bal vraagt jullie medewerking voor het volgende:

 

 

Prijsvraag nieuwe slogan DVB

Zoals jullie allemaal meegekregen hebben zijn we bezig met nieuw beleid en een nieuwe visie/missie.  En daar hoort natuurlijk een mooie passende slogan bij!   Met meer dan 500 leden hebben we meer dan voldoende intelligentie en creativiteit in huis om een mooie slogan te bedenken passend bij de input die we van jullie ontvangen hebben. Ter inspiratie, voor onze jeugdleden is er een aantal jaren geleden een nieuwe slogan bedacht:  "De Vliegende Bal, Dat is pas Gamen!" Nu is het de beurt aan de senioren!  Bedenk op basis van jullie geleverde input (zie afbeelding hieronder) een mooie slogan waar onze tennisvereniging voor staat.    

 

Lever jouw slogan uiterlijk maandag 25 februari aan via mail: slogandvb@gmail.com.  Tijdens de ALV dd. 4 maart 2019 (uitnodiging volgt nog) wordt de beste inzending onthuld en wordt de winnaar uiteraard beloond!

Nieuws Overzicht