Informatieavond aankleding park/kantine

*** ZORG DAT JE ER BIJ BENT ***

30 SEPT INFO AVOND: PRESENTATIE PLANNEN AANKLEDING PARK EN KANTINE

Beste leden, 

Afgelopen ALV (dd 4 maart) hebben we met trots de plannen van het nieuwe beleid en de Padel banen gepresenteerd en met jullie steun hier akkoord op gekregen.

Inmiddels is het september en wordt er al 2 maanden druk gepadeld en met veel plezier! Ook het mooie gezellige Padelplein zal jullie niet ontgaan zijn.

Met groot enthousiasme kunnen we dan ook melden dat de diverse themagroepen, inclusief het bestuur nieuwe stijl, zijn vruchten afwerpen. De themagroepen Padel, Aankleding park, Aankleding Kantine, Vrijwilligers, Toernooien en Communicatie hebben duidelijk niet stil gezeten en zijn druk aan de slag gegaan met de verzamelde input van alle leden.

Kortom de club is merkbaar volop in beweging! Erg mooi om te zien… 

Inmiddels heeft de themagroep Aankleding park en Aankleding kantine werkelijk een prachtig voorstel uitgewerkt als vervolg op de informatiebijeenkomsten en ALV begin dit jaar, en wel op basis van de door jullie geleverde input. 

Graag willen wij deze plannen op korte termijn aan jullie presenteren, zodat we met jullie feedback en akkoord op de investeringen de positieve lijn door kunnen trekken net als bij de zeer succesvolle en snelle realisatie van de Padelbanen.

Doel:               presentatie plannen en ophalen feedback

Wanneer:       maandagavond 30 september van 20.00 - 21.30u

Agenda:          20.00 – 20.45u presentatie themagroep Aankleding park 

20.45 – 21.30u presentatie themagroep Aankleding kantine

Waar:              clubhuis/kantine DVB 

Wij stellen het enorm op prijs als je komt en met ons meedenkt, want alleen met jullie steun kunnen we samen blijven vliegen! Dus noteer de 30e september in je agenda en tot dan. 

Ps ivm de catering graag even aanmelden via: secretaris@devliegendebal.nl

Met sportieve groeten,

Themagroep Aankleding Park
Themagroep Aankleding Kantine
Bestuur nieuwe stijl DVB

Nieuws Overzicht