Algemene Ledenvergadering 2020

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op 16 maart 2020.

Locatie: Clubhuiskantine SMHC Hockey

De vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur;

De betreffende stukken, zoals notulen ledenvergadering 4 maart 2019 onder het kopje “Over de club”. Hier moet u dus voor inloggen.

 

Met vriendelijke groet

Het bestuur van SLTC De Vliegende Bal

Nieuws Overzicht