Corona, ALV en overige clubactiviteiten

Beste leden van de Vliegende Bal,

We kunnen er niet omheen, het Corona virus is het gesprek van de dag. 

 

Afgelopen donderdag 12 maart 2020, heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen opgesteld en de KNLTB heeft dit vertaald naar een advies voor de tennissport. De Vliegende Bal volgt deze richtlijnen van de KNLTB en zal alle evenementen en activiteiten tot en met 31 maart 2020 afgelasten.

Dit betekent concreet het volgende; 

  • De Algemene Ledenvergadering van komende maandag wordt tot nader order uitgesteld.
  • De Tosskoppelavonden van 20 en 27 maart gaan niet door.
  • De opening van het vernieuwde park en de nieuwe kantine op 28 maart gaat niet door.

Voor de reguliere verenigingstraining geldt dat deze gewoon doorgang vinden volgens het reguliere schema en volgens de KNLTB richtlijn. Alle clubtrainingen van Tennis Academie Friesland vallen binnen de gestelde richtlijn. Dit betekent dat er maximaal 4 mensen op 1 baan spelen en 8 op 2 banen.

Wij willen hierbij iedereen met verkoudheids- of griepachtige klachten verzoeken niet te komen trainen of spelen. Dit advies is vanzelfsprekend ook met alle trainers van Tennis Academie Friesland besproken. Vrij spelen op de club is dus gewoon mogelijk.

Vooralsnog zal de tos van Padel en Tennis regulier starten op maandag 6 april.

Zodra mogelijk informeren wij jullie over nieuwe data met betrekking tot de ALV en opening van ons mooie nieuwe tennispark.

Zie voor meer informatie de link onderin dit bericht.

Indien er aanvullende maatregelen nodig zijn of er een verandering optreedt in de richtlijnen en adviezen, dan zullen wij iedereen zo snel mogelijk informeren via website, app en de sociale media.

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

Namens het bestuur/kernteam

 

 

Nieuws Overzicht