Nieuwsbrief April 2020

We verkeren in een onzekere tijd en we hopen dat we samen sterk staan. Vooral in deze tijd is het belangrijk dat we als leden met elkaar verbonden blijven. Er zijn ook weer positieve dingen zoals het weer openstellen van de banen voor onze jeugdleden. 

Opening park voor de jeugdleden

Zij kunnen vanaf 29 april weer georganiseerd van onze mooie sport genieten. Er zijn wel strenge regels aan verbonden  De ouders krijgen nog persoonlijk bericht over hoe we dat moeten uitvoeren. We zijn wel blij om te zien dat onze jeugd weer op de tennisbaan komt. Voor de volwassenen blijft het park helaas nog gesloten.  

Contributie

Onlangs hebben jullie de factuur voor de contributie ontvangen. We kunnen ons voorstellen dat er bij mensen vragen zijn hierover, vandaar een korte toelichting ter verduidelijking. Een vereniging is een club mensen met dezelfde hobby die samen zijn gekomen om die hobby te kunnen uitvoeren. Bij ons is dat tennis. Er zijn velden aangelegd, er is een kantine gebouwd en de kosten voor dit alles worden verdeeld onder de leden van de vereniging. Deze kosten, die gedekt worden door de contributie en opbrengsten uit kantineopbrengsten, lopen gewoon door (o.a. huur en onderhoud). De inkomsten van de kantine zullen behoorlijk minder zijn. Als we dan ook geen contributie heffen zullen we dit jaar een groot verlies boeken. Dat verlies moeten we dan komend jaar weer met z’n allen opbrengen. Daarom hebben we besloten de contributie facturen toch te versturen. Mocht je door de coronacrisis de contributie niet kunnen voldoen, dan komen we samen tot een goede oplossing. Neem hiervoor contact op met de penningmeester. (penningmeester@devliegendebal.nl).

We rekenen op jullie begrip en steun.

We zijn wel van plan om de niet gespeelde tennistijd gedeeltelijk te compenseren met leuke tennisacties. We zijn momenteel bezig met een uitwerking, binnenkort horen jullie hier meer over.

Kantinedienst in onze Brand new DVB bar

Onze kantine kan alleen draaien als er voldoende vrijwilligers achter (de hele nieuwe) bar staan. De meeste van onze leden draaien deze gezellige bardienst, maar er zijn ook leden die ervoor kiezen om de bardienst af te kopen. Dit jaar brengt een additionele onbekende factor met zich mee, gaat de kantine überhaupt nog open? Dit weten we allemaal nog niet. We hebben de volgende oplossing gevonden; 

Voor degene die voor de afkoop van de kantine dienst hebben gekozen, wordt het afkoopbedrag gewoon geïnd. Als de kantine voor de rest van het jaar dicht blijft dan zal het afkoopbedrag na 31 december worden teruggestort.

We hopen natuurlijk dat zo weinig mogelijk mensen hun kantinedienst afkopen en zich opgeven voor andere vrijwilligerstaken.

Voedselbank

We weten niet wanneer ons clubhuis weer opengaat, maar we hebben onze producten aan de voedselbank geschonken en hopen hiermee een steentje bij te dragen aan de mensen die het moeilijk hebben. 

Competitie 2020

De voorjaarscompetitie is geheel afgelast en wordt doorgeschoven naar het najaar dus i.p.v. de herfstcompetitie. We zullen alles in kaart brengen en zodra alle gegevens bekend zijn dan geven we de teams hier tijdig bericht van.

Algemene ledenvergadering 

De geplande ALV is door de coronamaatregelen afgelast en we zijn nog op zoek naar een goede oplossing.

Vrijwilligers

We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter en secretaris. Wil je ons team versterken en vind je het leuk om met andere mensen onze vereniging te ondersteunen, dan ben je meer dan welkom. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten. We zullen je dan het vacaturekaartje toe mailen (zie ook facebook en website).

Terras en Kantine

Er is gewoon doorgewerkt aan ons nieuwe terras en inrichting van ons clubhuis. We zijn trots op het resultaat en begin mei is het klaar. We mogen helaas geen grote opening organiseren maar dat neemt niet weg dat we er veel plezier van gaan hebben.

Neem maar eens een kijkje!   

 

 

Blijf gezond en denk om elkaar  

De themagroepen en het kernteam van de Vliegende Bal   

Nieuws Overzicht