Geschiedenis Vliegende bal

De vereniging:

De Sneeker Lawn Tennis Club "De Vliegende Bal" is op 29 juni 1905 opgericht. In 1975 heeft een fusie plaatsgevonden met de tennisverenging SHOT. Al jarenlang is De Vliegende Bal een toonaangevende tennisvereniging in Friesland. De tennisvereniging is gesitueerd op het sportcomplex Tinga aan de Molenkrite en heeft daar 10 verlichte banen ter beschikking van het type smashcourt (all weather banen) en een minibaan met daarnaast een oefenwand. In het voorjaar van 2013 heeft de vereniging een nieuw clubgebouw in gebruik genomen, samen met SMHC, de Hockeyclub. Binnen de vereniging is plaats voor jong en oud.

Organisatie:

De vereniging staat ingeschreven bij de KVK en kent Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Er is een verenigingsbestuur, bestaande uit zeven leden, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het Dagelijks Bestuur vormen. De overige zetels worden bezet door enkele commissievoorzitters. Veel van het uitvoerende werk wordt gedaan door de diverse commissies en projectgroepen. Het bestuur, de commissieleden, overige functionarissen en vele anderen zetten zich in op vrijwilligersbasis. Ieder senior lid verricht minimaal één keer per jaar een kantinedienst. Er zijn ook enkele betaalde krachten zoals een verenigingsmanager, deskundige tennisleraren en de groundsman, Jacob Bijlsma.