Dinsdag 22 september (Najaarscompetitie)
5
H.T.V. Ten Woude 1
2
L.T.C. Gorredijk 2
4
T.V. Net yn 't net 1
L.T.C. De Drie Posten 2
3
L.T.C. De Drie Posten 3
Zondag 20 september (Najaarscompetitie)
3
H.T.V. Ten Woude 1
1
Zuidlaarder T.C. 2
2
Bildtse T.C. B.T.C. 1
5
T.V. Mildam e.o. 1
6
T.C. Runa 1
Zaterdag 19 september (Najaarscompetitie)
2
T.V. Oranjewoud 1
Vrijdag 18 september (Najaarscompetitie)
Donderdag 17 september (Najaarscompetitie)
5
H.T.V. Ten Woude 1
4
S.L.T.C. De Vliegende Bal 3
0
T.C. Goutum 1
0
S.L.T.C. De Vliegende Bal 1
Woensdag 16 september (Najaarscompetitie)
0
Franeker Tennis Club 3
Dinsdag 15 september (Najaarscompetitie)
0
T.V. Galefjild 1
4
Franeker Tennis Club 1
0
S.V. Langezwaag, afd. tennis 1
0
T.V. De Skearnetikkers 1
4
T.V. Woudsend e.o. 2
3
T.V. De Fjouwere 1
Zondag 13 september (Najaarscompetitie)
6
A.T.W. 1
0
H.T.V. Ten Woude 3
3
Meppeler L.T.C. 1
Zaterdag 12 september (Najaarscompetitie)
2
T.V. De Molen Leeuwarden 1
Vrijdag 11 september (Najaarscompetitie)
4
T.C.A. Appelscha 1
2
S.L.T.C. De Vliegende Bal 3
6
S.L.T.C. De Vliegende Bal 2
6
L.T.C. De Drie Posten 1
7
Oeverzwaluwen 1
1
T.V. Skarslach 1
6
Franeker Tennis Club 2
7
Kollumer Tennis Club 1
Donderdag 10 september (Najaarscompetitie)
4
T.C. Goutum 1
3
S.L.T.C. De Vliegende Bal 3
1
S.L.T.C. De Vliegende Bal 2
2
T.V. Makkum 1
2
T.C. Dokkum 1
Woensdag 9 september (Najaarscompetitie)
4
T.V. De Greensetters 2
Dinsdag 8 september (Najaarscompetitie)
2
T.C.A. Appelscha 1
4
T.V. Oranjewoud 2
4
S.L.T.C. De Vliegende Bal 5
4
S.L.T.C. De Vliegende Bal 4
1
T.V. De Greensetters 1
6
L.T.C. De Drie Posten 1
Zondag 6 september (Najaarscompetitie)
1
Nomi 1
Zaterdag 19 september (Padel najaar)
2
GSPV de Ramenlappers 1
Zaterdag 12 september (Padel najaar)
1
Norger T.V. 1