Geschiedenis Vliegende bal

De vereniging:

De Sneeker Lawn Tennis Club "De Vliegende Bal" is op 29 juni 1905 opgericht. In 1975 heeft een fusie plaatsgevonden met de tennisverenging SHOT. Al jarenlang is De Vliegende Bal een toonaangevende tennisvereniging in Friesland. De tennisvereniging is gesitueerd op het sportcomplex Tinga aan de Molenkrite en heeft daar 10 verlichte banen ter beschikking van het type smashcourt (all weather banen) en sinds 20 juli 2019 twee Padelbanen.  In het voorjaar van 2013 heeft de vereniging een nieuw clubgebouw in gebruik genomen, samen met SMHC, de Hockeyclub. In 2020 is er een nieuwe kantineinrichting gekomen en is het terras gemoderniseerd. Binnen de vereniging is plaats voor jong en oud.

Organisatie:

De vereniging staat ingeschreven bij de KVK en kent Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Er is een verenigingsbestuur/kernteam bestaande uit vijf leden, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het Dagelijks Bestuur vormen. Veel van het uitvoerende werk wordt gedaan door werkgroepen en vrijwilligers. Het bestuur en de vele anderen zetten zich in op vrijwilligersbasis. Ieder senior lid verricht minimaal één keer per jaar een kantinedienst of een andere vrijwilligersdienst.. Er zijn ook enkele betaalde krachten zoals een verenigingsondersteuner en een groundsman.

De tennislessen worden verzorgd door een externe tennisschool, nl. Tennis Academie Friesland (TAF).