Heeft u een klacht?

Als u klachten heeft, horen we dat graag rechtstreeks van u zelf. De eerste stap die u kunt zetten, is de klacht met de trainer te bespreken. Kunt u bij hen niet terecht, wendt u zich dan tot het bestuur. Heeft u het idee dat de klacht door hen niet goed behandeld kan of zal worden, dan kunt u zich ook richten tot de vertrouwenspersoon van De Vliegende Bal.

 

 

Een vertrouwenspersoon heeft als taak mensen te adviseren en te ondersteunen wanneer deze te maken krijgen met ongewenst gedrag in hun omgeving en dus ook bij De Vliegende Bal. De vertrouwenspersoon staat aan de kant van diegene die de klacht heeft ingediend. Zij treedt nadrukkelijk niet op als scheidsrechter en neemt zelf geen beslissingen. Wel kan zij, al dan niet met behulp van derden, adviezen uitbrengen of bemiddelen tussen partijen. De anonimiteit is daarbij absoluut gewaarborgd.

 

 

Beste leden van De Vliegende Bal, mijn naam is Suzanne Kroes en ik ben werkzaam als HRM-adviseur bij Omnyacc in Leeuwarden. Tevens ben ik vertrouwenspersoon voor meerdere bedrijven.

Ik woon samen in Sneek en in mijn vrije tijd ben ik vaak op het water te vinden, daarnaast vind ik het leuk om buiten te sporten en gezellig buiten de deur een drankje en/of hapje te doen met vrienden.

Mocht je bepaalde zaken willen bespreken die je niet binnen De Vliegende Bal kwijt kunt, dan kun je mij als vertrouwenspersoon raadplegen. Deze gesprekken zijn en blijven uiteraard vertrouwelijk. Ik ben te bereiken op: 0612678609 / 058-8200900 of s.kroes@omnyacc-phrm.nl