Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
PadelCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Zomer ChallengeCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik De Vliegende Bal om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en door mij opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Gewenst aantal termijnen:
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
SLTC De Vliegende Bal is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we de sport nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij voor de club zou willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van SLTC De Vliegende Bal .
De statuten worden op aanvraag verstrekt.
 
Persoonsgegevens
De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt conform de privacy policy welke u kunt vinden op deze website onder "over de club"
Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze privacy policy.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking