Lidmaatschap

Lidmaatschap

In het 1e lidmaatschapsjaar geldt een introductietarief, als je de laatste 3 jaar geen lid bent geweest. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding is geen inschrijf- of entreegeld verschuldigd. Leden kunnen het hele jaar spelen op onze smashcourtbanen (behalve bij sneeuw en opdooi) en 4 padelbanen.

Als je lid wordt kan je gebruik maken van zowel de tennis- als padelbanen. 

 

Contributie:
Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld. De tarieven voor het lidmaatschapsjaar 2023 zijn:

 

Let wel: conform de KNLTB richtlijn hanteert de vereniging voor het bepalen van de hoogte van de contributie de leeftijd die je  bereikt in het geldende tennisseizoen. Dit seizoen loopt van januari t/m december.


De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. Het is mogelijk in termijnen te betalen. Dit geldt niet voor de competitieleden en de beperkte lidmaatschappen zoals zomerchallenge en winterlidmaatschappen.
Voor competitieleden geldt dat zij lid moeten zijn van een andere vereniging (dit wordt gecontroleerd), 
Van juni t/m september is er een zomerchallenge lidmaatschap. 

De les en/of trainingsgelden zijn niet in bovenstaande bedragen inbegrepen en dienen door het lid zelf aan Tennisacademie Friesland te worden voldaan. U kunt zich opgeven voor les via de website www.tennisacademiefriesland.nl.

KNLTB Ledenpas:
Dit is een meerjarenpas en geeft je toegang tot het clubhuis en van daaruit ook in de kantine.  
Vanaf 2022 staat de digitale ledenpas in de clubapp. Je vindt hem onder je eigen naam. Met deze digitale pas kan je je legitimeren voor deelname aan competitie/toernooien. 

Tennislessen:
Nadat je je hebt ingeschreven als lid is het mogelijk om tennislessen te volgen onder leiding van de clubtrainers. 

Aanmelding, organisatie en betaling verloopt via de organisatie Tennisacademie Friesland. 
Bekijk de website (
www.tennisacademiefriesland.nl) of vraag een trainer voor meer informatie.  
Als iemand tijdens het seizoen wil beginnen met tennisles, dan kan dat uitsluitend in overleg met de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om in de periode oktober t/m december buiten training te krijgen op de avonden.
Bij de jeugd wordt gewerkt met een jaarprogramma: lidmaatschap, activiteiten en het hele jaar les.

Hoofdtrainer:
- Arnoud Bulthuis, 06-25052410,
arnoud@tennisacademiefriesland.nl

Clubactiviteiten:

Op de maandag- en vrijdagochtenden worden er TOSS ochtenden voor senioren georganiseerd. Deze beginnen om 9.00 uur en je kunt alleen komen. De toss ochtenden zijn een goede gelegenheid om andere spelers te leren kennen en het geleerde in praktijk te brengen.

Alle leden kunnen aan de, voor de onderscheiden leeftijdsgroepen, georganiseerde clubactiviteiten deelnemen. Informatie hierover wordt gegeven via de website, clubapp, facebook en email.

Competitie:
De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de landelijke- of districtscompetitie. Je schrijft je hiervoor in en de teams worden door de Themagroep Competitie op basis van speelsterkte of individuele/collectieve wensen ingedeeld in de voor de verschillende leeftijdscategorieën bestaande klassen. De competitiespelers zijn verplicht competitiekosten bij te dragen. Opgeven voor de voorjaarscompetitie moet al gebeuren in november van het voorgaande jaar. Voor de najaarscompetitie moet je je in mei voorafgaand jaar opgeven. Als reserve opgeven kan altijd bij de themagroep of via de secretaris.

Baanreglement en huisregels:
Het is verplicht om thuis vooraf digitaal een baan te reserveren. Dit kan via de website en ook op de Clubapp. 

Daarnaast hanteert de vereniging een aantal huisregels.
De reglementen, huisregels en o.a. de instructies van het gebruiken van je ledenpas staan elders op de website. 

Onze website:
Ieder lid kan inloggen op de website van de vereniging (
www.devliegendebal.nl) met zijn emailadres en wachtwoord. Hiermee heb je onder andere inzage in de actuele ledenlijst (AVG proof)van de club, barrooster, nieuws en agenda.  


Informatiebijeenkomst nieuwe seniorleden:
Voor nieuwe leden worden er een aantal informatieavonden georganiseerd door de themagroep vrijwilligers. De nieuwe leden worden per persoonlijke mail uitgenodigd.  
Mocht je vragen hebben over de club, dan kan je altijd contact opnemen met de secretaris van de vereniging (
secretaris@devliegendebal.nl).
Gaat de vraag over betalingen dan kan je terecht bij penningmeester@devliegendebal.nl
Gaat de vraag over ledenadministratie dan kan je terecht bij ledenadministratie@devliegendebal.nl 

Lidmaatschap beëindigen.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij je vóór 1 december hebt aangegeven dat je wilt opzeggen. Dit kan je doen via de website en je kunt ook een mail sturen naar ledenadministratie@devliegendebal.nl. 
Bij te late opzegging worden kosten berekend.


Let op: de uitschrijving is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen. Heb je deze niet ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.
 

 

Lidmaatschap Overzicht