Lidmaatschap

Lidmaatschap
Je inschrijving wordt doorgestuurd naar de KNLTB, die ervoor zorgt dat je een tennispas krijgt.
In het 1e lidmaatschapsjaar kom je in aanmerking voor een introductietarief, als je de laatste 3 jaar geen lid bent geweest. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding is geen inschrijf- of entreegeld verschuldigd. Leden kunnen het hele jaar spelen op onze smashcourtbanen (behalve bij sneeuw en opdooi) en 2 padelbanen.

Als je lid wordt kan je gebruik maken van zowel de tennis- als padelbanen. 

 

Contributie:
Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld. Het eerste jaar betaalt men een introductietarief, mits men de laatste drie jaar geen lid is geweest. De tarieven voor het lidmaatschapsjaar 2021 zijn:

Contributiestaffel 2021  
  introductie tarief Jaarlidmaatschap vanaf juli
25 en ouder € 91,00 € 127,00 € 64,00
18 t/m 24 jaar € 61,00 € 99,00 € 50,00
Groen en Geel zie alles in 1  zie alles in 1  € 34,00
Rood en Oranje  zie alles in 1  zie alles in 1  € 21,00
       
       
       
oktober (winterlidmaatschap) € 64,00 oktober t/m maart  
Competitieteambijdrage  hele competitie senioren  € 127,00    
Competitieteambijdrage  halve competitie senioren  € 77,00    
Competitiebijdrage junioren Groen/Geel   € 64,00 50 % korting   
Competitieteambijdrage junioren Rood en Oranje   gratis    
Competitie lidmaatschap voorjaar of najaar  € 31,00 geen gebruik banen naast competitie  
    wel KNLTB pas en lid zijn van een andere vereniging  
Competitie lidmaatschap voor- en najaar € 46,00 geen gebruik banen naast competitie  
     wel KNLTB pas en lid zijn van een andere vereniging  
Wintertrainingslid ( 12 weken les ) € 15,00 bijdrage aan De Vliegende Bal naast lesgeld TAF   
    Geen KNLTB pas , geen afdracht aan KNLTB , moet lid zijn van een andere vereniging,   
Zomertrainingslid ( 16 weken les )  € 15,00 bijdrage aan De Vliegende Bal naast lesgeld TAF   
    Geen KNLTB pas , geen afdracht aan KNLTB , moet lid zijn van een andere vereniging   
Baanhuur per uur tennis € 12,50 alleen mogelijk op  incourante uren   
Baanhuur per uur padel € 20,00 alleen mogelijk op  incourante uren   
Huur padelrackets en borg        
Afdracht KNLTB € 18,00 jaarlijkse bijdrage aan de KNLTB, betaald door de club  

 Alles in 1 basis

Bijdrage lidmaatschap junioren  Blauw    
indicatie leeftijd 4 t/m 6 jaar    
Lidmaatschap ja, geen KNLTB afdracht    
Deelname Tenniskids Competitie  nee    
Clubevenementen 6 keer  nee    
Clubshirt  ja    
Totale bijdrage 0    
       
       
Bijdrage lidmaatschap junioren  Rood en oranje Kosten   
  met clubactiviteiten en competitie    
indicatie leeftijd 6 t/m  11 jaar    
Lidmaatschap ja € 40,00  
Deelname Tenniskids Competitie  ja € 0,00 gratis 
Clubevenementen 6 keer  ja € 37,50  
Clubshirt  ja € 0,00  
Totale bijdrage nvt € 77,50 eerste jaar lid 50 % korting  38,75 euro
       
Bijdrage lidmaatschap junioren  Groen en Geel     
  met clubactiviteiten kosten  
indicatie leeftijd 11/12 t/m 17 jaar    
Lidmaatschap ja € 50,00  
Deelname aan de KNLTB competitie nee  € 0,00  
Clubevenementen 6 keer  ja € 37,50  
Clubshirt  ja € 0,00  
Totale bijdrage nvt € 87,50 eerste jaar lid  50 % korting  43,75 euro 

Let wel: conform de KNLTB richtlijn hanteert de vereniging voor het bepalen van de hoogte van de contributie de leeftijd die je  bereikt in het geldende tennisseizoen. Dit seizoen loopt van januari t/m december.
                   
De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. Het is mogelijk in termijnen te betalen. Dit is niet mogelijk voor de competitieleden en de beperkte lidmaatschappen zoals zomer- en winterchallenge.
Voor competitieleden geldt dat zij lid moeten zijn van een andere vereniging (dit wordt gecontroleerd), 
Van juni t/m september is er een zomerchallenge lidmaatschap. 

De les en/of trainingsgelden zijn niet in bovenstaande bedragen inbegrepen en dienen door het lid zelf aan Tennisacademie Friesland te worden voldaan. U kunt zich opgeven voor les via de website www.tennisacademiefriesland.nl.KNLTB Ledenpas:
Dit is een meerjarenpas.
Met deze pas kun je in de gang van het clubhuis komen en van daaruit ook in de kantine. Ook kan je de consumpties met je pas afrekenen als je deze hebt opgewaardeerd. 
De persoonsgebonden ledenpas is verplicht voor deelname aan verenigingsactiviteiten, landelijke- of districtscompetities, toernooien en alle overige gebruik van de clubbanen. 

Tennislessen:
Alle leden worden in de gelegenheid gesteld tennislessen te volgen onder leiding van de clubtrainers. Je wordt dus eerst lid van de vereniging en daarna kan je je inschrijven voor les.

Aanmelding, organisatie en betaling verloopt via de organisatie Tennisacademie Friesland. 
Bekijk de website (
www.tennisacademiefriesland.nl) of vraag een trainer voor meer informatie.  
Als iemand tijdens het seizoen wil beginnen met tennisles, dan kan dat uitsluitend in overleg met de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om in de periode oktober t/m december buiten training te krijgen op de avonden.
Bij de jeugd wordt gewerkt met een jaarprogramma: lidmaatschap, activiteiten en het hele jaar les.

De trainers:
- Arnoud Bulthuis, 06-25052410,
arnoud@tennisacademiefriesland.nl
- Raoul Lockhorst (Junioren), 06-31001380,
raoul@tennisacademiefriesland.nl.

Clubactiviteiten:
Leden kunnen vrij gebruik maken van de tennisbanen, rekening houdend met de baanreglementen. Sinds juli 2019 zijn er ook 2 Padelbanen beschikbaar. Rackets hiervoor kunnen gehuurd worden. Neem daarvoor contact op met Sake Jan Velthuis (sakejanvelthuis@gmail.com).
Je kunt tevens deelnemen aan de racket-ochtenden, -middagen en -avonden, waarbij men door een aanwezige vrijwilliger wordt ingedeeld voor dubbelpartijen. Je kunt alleen komen. De toss ochtenden vallen het gehele jaar op maandagochtend en vrijdagochtend. Voor meer informatie, zie de agenda op de website. De toss ochtenden zijn een goede gelegenheid om andere spelers te leren kennen en het geleerde in praktijk te brengen.

Alle leden kunnen aan de, voor de onderscheiden leeftijdsgroepen, georganiseerde clubactiviteiten deelnemen. Het betreft bijvoorbeeld gezelligheidstoernooien en clubkampioenschappen. Voor deze activiteiten moet je je apart opgeven, dit kan meestal op verschillende manieren. Informatie hierover wordt gegeven via de website, clubapp, facebook en email.

Competitie:
De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de landelijke- of districtscompetitie. Je schrijft je hiervoor in en de teams worden door de Recreatie en Technische Commissie (RTC) op basis van speelsterkte of individuele/collectieve wensen ingedeeld in de voor de verschillende leeftijdscategorieën bestaande klassen. De competitiespelers zijn verplicht competitiekosten bij te dragen. Opgeven voor de voorjaarscompetitie moet al gebeuren in november van het voorgaande jaar. Voor de najaarscompetitie moet je je in mei van datzelfde jaar opgeven. Als reserve opgeven kan altijd bij de rtc@devliegendebal.nl

Baanreglement en huisregels:
Alle leden zijn verplicht om thuis vooraf digitaal een baan te reserveren. Dit kan via de website en ook op de Clubapp. 

Daarnaast hanteert de vereniging een aantal huisregels.
De reglementen, huisregels en o.a. de instructies van het gebruiken van je ledenpas staan elders op de website. 

Onze website:
Ieder lid kan inloggen op de website van de vereniging (
www.devliegendebal.nl) met zijn emailadres en wachtwoord. Hiermee hebt u onder andere inzage in de actuele ledenlijst (AVG proof)van de club, barrooster, nieuws en agenda.  
Op de smartphone kan een app worden gedownload: Tennis ClubApp met de groene poppetjes. Ook hier geldt inloggen met je emailadres dat bij de ledenadministratie bekend is. De informatie die je hierop terugvindt wordt dagelijks gesynchroniseerd met de website.

Informatiebijeenkomst nieuwe seniorleden:
Voor nieuwe leden wordt er 1 á 2 maal per jaar een informatieavond georganiseerd door een paar leden van de vereniging. De nieuwe leden worden per persoonlijke mail uitgenodigd.  
Mocht je vragen hebben over de club, dan kan je altijd contact opnemen met de ledenadministrateur van de vereniging (
ledenadministratie@devliegendebal.nl).
Gaat de vraag over betalingen dan kan je terecht bij penningmeester@devliegendebal.nl.

Lidmaatschap beëindigen.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij je vóór 1 december hebt aangegeven dat je wilt opzeggen. Dit kan via de website. Je logt in en klikt op je foto; vervolgens klik je op persoonlijke gegevens en dan wijziging gegevens. Helemaal onderaan kan je het lidmaatschap beëindigen. Omdat wij graag willen weten wat de reden van opzegging is stellen wij het op prijs als je dat aan wilt geven. Natuurlijk kan je ook een mail sturen naar ledenadministratie@devliegendebal.nl.

Let op: de uitschrijving is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen. Heb je deze niet ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.
 

Een opzegging na 1 januari is opzeggen per het einde van het jaar. In dat geval is de volledige contributie verschuldigd.

Lidmaatschap Overzicht