Lidmaatschap

Lidmaatschap

Je inschrijving wordt doorgestuurd naar de KNLTB, die ervoor zorgt dat er een tennispas komt.
Na ongeveer een week ontvang je een KNLTB ledenpas. Met deze pas kun je o.a. de baan afhangen waarop je wilt spelen. 
Ook kan je nu meedoen aan toernooien en eventueel competities.
In het 1e lidmaatschapsjaar wordt een introductietarief berekend, mits men de laatste 3 jaar geen lid is geweest. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding is men geen inschrijf- of entreegeld verschuldigd. Leden kunnen het hele jaar spelen op onze smashcourtbanen (behalve bij sneeuw en opdooi).

 

Contributie:
Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld. Het eerste jaar betaalt men een introductietarief, mits men de laatste drie jaar geen lid is geweest. De tarieven voor het lidmaatschapsjaar 2019 zijn:

 

 

Lidmaatschap 2019

Introductietarief (1e jaar)

Normaal tarief

Senioren van 25 jaar en ouder

 €               89,00

 €             125,00

Senioren 18 t/m 24 jaar

 €               60,00

 €               97,00

Junioren van 10 t/m 17 jaar

 €               42,00

 €               66,00

Junioren t/m 9 jaar

 €               31,00

 €               41,00

winterlid oktober t/m maart

nvt

 €               63,00

competitielid voor- óf najaar (lid zijn van andere vereniging en geen gebruik banen naast competitie

nvt

 €               30,00

 competitielid voor- en najaar nvt €    45,00 
  proeflidmaatschap Padel (t/m 31 december 2019) nvt   € 45,00 

Deze tarieven zijn per jaar. De bedragen voor 2019 zijn op 4 maart 2019 vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. Het is mogelijk in termijnen te betalen.
De les en/of trainingsgelden zijn niet in bovenstaande bedragen inbegrepen en dienen door het lid zelf aan Tennisacademie Friesland te worden voldaan. U kunt zich opgeven voor les via de website www.tennisacademiefriesland.nl.

Introducees:
Elk lid van De Vliegende Bal kan een ander lid van tennisvereniging NOMI gratis introduceren in de periode van 1 april t/m 1 oktober met uitzondering van de competitieperiodes. Een introducé mag ten hoogste 6x per jaar hiervan gebruik maken.

KNLTB Ledenpas:
De ledenpas wordt in creditcardformaat door de KNLTB aangemaakt. Dit is een meerjarenpas. 
Vanaf de startdag voor de voorjaarscompetitie en op een aantal data daarna zullen er pasjesdagen-avonden worden georganiseerd, voor het afhalen van de tennispassen. Men dient deze persoonlijk af te halen en kan alleen als er een incasso machtiging is afgegeven of als de factuur betaald is.
Met deze pas kunt u banen afhangen, de deur van het verenigingsgebouw en de kantine openen, consumpties afrekenen nadat deze is opgewaardeerd.
De persoonsgebonden ledenpas is verplicht voor deelname aan verenigingsactiviteiten, landelijke- of districtscompetities, toernooien en alle overige gebruik van de clubbanen. 
Ben je de pas kwijt, verloren of is hij gestolen? Geen probleem: voor € 2,50 bestelt de secretaris zo een nieuwe.

Heb je op zeer korte termijn een pas nodig? Dit kan al binnen 2 dagen geregeld zijn. De KNLTB stuurt in dat geval de pas rechtstreeks naar je huisadres. De kosten van deze pas bedragen € 5,00 en komen voor rekening van het lid.  Ook deze pas vraag je aan bij secretaris@devliegendebal.nl.


Tennislessen:
Alle leden worden in de gelegenheid gesteld tennislessen te volgen onder leiding van de clubtrainers. Je moet dus lid zijn van onze vereniging voor het nemen van lessen.

Voor het zomerseizoen (april t/m september) kan men intekenen voor individuele of groepstrainingen, die worden gegeven op de buitenbanen. Aanmelding, organisatie en betaling verloopt via de organisatie Tennisacademie Friesland. 
Bekijk de website (
www.tennisacademiefriesland.nl) of vraag een trainer voor meer informatie.  
Als iemand tijdens het seizoen wil beginnen met tennisles, dan kan dat uitsluitend in overleg met de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om in de periode oktober t/m december, als de weersomstandigheden het toelaten, buiten training te krijgen op de avonden.
Bij de jeugd wordt gewerkt met een jaarprogramma: lidmaatschap, activiteiten en het hele jaar les.

De trainers:
- Arnoud Bulthuis, 06-25052410,
arnoud@tennisacademiefriesland.nl
- Raoul Lockhorst (Junioren), 06-31001380,
raoul@tennisacademiefriesland.nl.

Clubactiviteiten:
Leden kunnen vrij gebruik maken van de tennisbanen, rekening houdend met de baanreglementen. Sinds juli 2019 zijn er ook 2 Padelbanen beschikbaar. Rackets hiervoor vind je in de kantine.
Men kan tevens deelnemen aan de racket-ochtenden, -middagen en -avonden, waarbij men door een aanwezige vrijwilliger wordt ingedeeld voor dubbelpartijen. U kunt alleen komen. De toss ochtenden vallen het gehele jaar op maandagochtend en vrijdagochtend en op maandagavond voor beginners.Voor meer informatie, zie de agenda op de website. De toss ochtenden/avonden zijn een goede gelegenheid om andere spelers te leren kennen en het geleerde in praktijk te brengen.

Alle leden kunnen aan de, voor de onderscheiden leeftijdsgroepen, georganiseerde clubactiviteiten deelnemen. Het betreft bijvoorbeeld gezelligheidstoernooien en clubkampioenschappen. Voor deze activiteiten moet je je apart opgeven, dit kan meestal op verschillende manieren. Informatie hierover wordt gegeven via de website, facebook en email.

De trainers organiseren 2x per jaar een lesserstoernooi.

Competitie:
De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de landelijke- of districtscompetitie. Men schrijft zich hiervoor in en de teams worden door de Recreatie en Technische Commissie (selectie: senioren resp. jeugd) op basis van speelsterkte of individuele/collectieve wensen ingedeeld in de voor de verschillende leeftijdscategorieën bestaande klassen. De competitiespelers zijn verplicht competitiekosten bij te dragen. Opgeven voor de voorjaarscompetitie moet al gebeuren in november van het voorgaande jaar. Voor de najaarscompetitie moet je je in mei van datzelfde jaar opgeven. Als reserve opgeven kan altijd bij de rtc@devliegendebal.nl

Baanreglement en huisregels:
Met betrekking tot het gebruik van de banen is een afschrijfsysteem opgesteld. Alle leden zijn verplicht om conform het baanreglement banen te reserveren dor middel van  het digitale afhangbord en de KNLTB-pas.

Daarnaast hanteert de vereniging een aantal huisregels.
De reglementen, huisregels en o.a. de instructies van het gebruiken van je ledenpas staan elders op de website. 

Onze website:
Ieder lid kan inloggen op de website van de vereniging (
www.devliegendebal.nl) met zijn emailadres en wachtwoord. Hiermee hebt u onder andere inzage in de actuele ledenlijst van de club, barrooster, nieuws en agenda.  

Via de smartphone kan een app worden gedownload: Tennis ClubApp. De informatie die je hierop terugvindt wordt dagelijks gesynchroniseerd met de website.

Informatiebijeenkomst nieuwe seniorleden:
Voor nieuwe leden wordt er 1 á 2 maal per jaar een informatieavond georganiseerd door een lid van de vereniging. De nieuwe leden worden per persoonlijke mail uitgenodigd. De informatie wordt op maat gegeven, dus als u nog nooit heeft getennist, dan kunnen ook de regels en gebruiken op de tennisbaan worden uitgelegd. Het is gebruikelijk om na de informatie even te tennissen.
Mocht u als nieuw lid vragen hebben over de club, dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de vereniging (
secretaris@devliegendebal.nl).
Gaat de vraag over betalingen dan kunt u terecht bij de penningmeester@devliegendebal.nl.

Lidmaatschap beëindigen.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij u vóór 1 december hebt aangegeven dat u wilt opzeggen. Dit kan via de website. U logt in en klikt op uw foto; vervolgens klikt u op persoonlijke gegevens en dan wijziging gegevens. Helemaal onderaan kunt u het lidmaatschap beëindigen. U kunt hier ook een reden van opzegging invullen.
Ook kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@devliegendebal.nl.

Let op: de uitschrijving is pas definitief als u een bevestiging hebt ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.
 

Een opzegging na 1 januari is opzeggen per het einde van het jaar. In dat geval is de volledige contributie verschuldigd.

Ontheffing contributie:

U kunt ontheffing van contributie aanvragen indien er sprake is van overlijden of ernstige ziekte. Uw aanvraag moet goedgekeurd worden door het bestuur.
Het verzoek kunt u opsturen naar 
secretaris@devliegendebal.nl.